Giriş Yap


Akreditasyon Belgelerimiz
 

  Akreditasyon, bir kalibrasyon laboratuarının akreditasyon kuruluşuna beyan ettiği kapsamındaki yaptığı kalibrasyonlarda; referans cihaz, yöntem, ortam şartları, standart, personel, izlenebilirlik, sistem ve dokümantasyon konularında yeterli yapılanmaya sahip olduğunun akreditasyon kuruluşu tarafından onaylanması demektir.
Merkezimiz GOST R ISO/IEC 17025 2000 standardına göre akredite olmuştur. Akredite olmuş bir kalibrasyon laboratuarı aynı zamanda TSE EN ISO 9001:2000 standardına uygun olarak çalışır.
 

  Ancak TSE EN ISO 9001:2000 standartlarına göre belgelendirilmiş olması, bir laboratuarın teknik olarak geçerli veri ve sonuçları üretmek için yeterli olduğunu göstermez. Bir laboratuar tarafından yapılan kalibrasyonların doğruluk ve güvenilirliğini bir çok faktör belirler. Kalite sisteminin çalıştırılmasına bağlı olarak;   İnsan Faktörü Yerleşim ve Çevre Koşulları Kalibrasyon metodları ve bu metodların geçerli kılınması Referans Cihazlar İzlenebilirlik konularındaki teknik şartların da yerine getirilmesi gerekir.
 

  TSE Sojuztest Metroloji ve Kalibrasyon Merkezi mevcut ROSTEST GOST R ISO/IEC 17025-2000 akreditasyonuna TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025-2012 akreditasyonunu da ekleyerek çift akreditasyonlu Kalibrasyon Kurululuşu olarak Kaliteli hizmetlerine devam etmektedir. Böylece Türkiye’nin en geniş kapsamlı kalibrasyon merkezi olma unvanına, çift akreditasyon belgeli kalibrasyon laboratuarı olma unvanını da eklemiş bulunmaktadır. Ocak 2007 itibariyle TÜRKAK Akreditasyonunu tamamlamış olan kuruluşumuz 2nci akreditasyon belgesini de alarak müşterilerine, kalibrasyon konusunda ve hizmet kalitesinde lider ve öncü olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.