Giriş YapKalibrasyon Eğitimleri Amaç

TS EN IEC/ISO 17025:2005 TEMEL EĞİTİMİ

TS EN IEC/ISO 17025: 2005 standardının temel gerekleri ve şartlarının ele alındığı bilgilendirme eğitimidir.


17025 STANDARTI TEMEL EĞİTİM VE DOKÜMANTASYON SİSTEMİ

KEK, Prosedür, Talimat, Form, Liste,Tablo ve destek dokümanların hazırlanması açısından bilgiye ihtiyaç duyan ve bu alanda görev alacak olan katılımcılara yönelik olarak tasarlanmıştır, uygulama örnekleri verilmektedir.


GENEL KALİBRASYON VE METROLOJİ

Kalibrasyon terimlerinin, kalibrasyon için temel şartların ele alınarak Kalibrasyon ve Metroloji ilişkisini ortaya koyarak kalibrasyon çalışmalarında temel teşkil edecek olan bilgilerin aktarılmasını amaçlayan bir bilgilendirme eğitimidir. Genel metroloji eğitimi tüm eğitimlerin temelini oluşturmaktadır, diğer eğitimlerden önce bu eğitimin alınması önemle tavsiye edilir.


ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ

Ölçüm belirsizliğinin tanımı, ölçüme etki eden faktörler, Belirsizlik bileşenleri, belirsizlik bütçesi ve genişletilmiş belirsizlik açıklamalarıyla birlikte uygulama örneklerinin çeşitlendirildiği bir eğitimdir.


BASINÇ KALİBRASYONU

Basınç ölçer ve Manometre Sınıflarının bulunması, Manometre, Vakummetre kalibrasyonlarının yapılması ve sonuçların kalibrasyon belirsizlikleri ile birlikte dokümante edilmesi amacı ile katılımcıları basınç kalibrasyonları konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan uygulamalı bir eğitimdir.


BİYOMEDİKAL KALİBRASYONU

EKG, Defibrilatör, Elektrokoter, Hastabaşı Monitör, SPO2, Fiziksel tedavi cihazları, Röntgen, v.b. hastane cihazlarının çalışma prensipleri ve kalibrasyonları Biomedikal kalibrasyon eğitimleri, uygulamalı olarak mahalde yapılır.


BOYUTSAL KALİBRASYON

Boyutsal ölçüm cihazlarından Kumpas, Mikrometre, Mihengir, Çelik Şerit Metre,Çelik Ölçme Cetveli, Gönye, Mastar Blok, Deney Eleği, Ölçü Saati ve diğer boyutsal ölçümde kullanılan cihazların kalibrasyonlarının yapılması ve sonuçların kalibrasyon belirsizlikleri ile birlikte dökümante edilmesini ve katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlayan uygulamalı bir eğitimdir. Ağırlıklı olarak Kumpas, Mikrometre ve Çelik Şerit Metre kalibrasyonları ele alınır.


DEVİR KALİBRASYONU

Takometre kalibrasyonunun pratik olarak yapılmasını amaçlayan eğitimdir.


*ELEKTRİKSEL KALİBRASYON

Multifunction kalibratörler, Ampermetre, Voltmetre, Multimetre, Avometre, Teraohmmetre, Standart direnç, Direnç Kutu ve Köprüleri, Pensampermetre, Resistomat, RLC Metre, Akü Test Cihazı, Yüksek Gerilim Test Cihazı, Meger Gerilim Akım Kaynağı, Kapasitansmetre, Insulatıon Tester, Wattmetre, Şönt Direnci gibi cihazların kalibrasyonlarının yapılması ve sonuçların kalibrasyon belirsizlikleri ile birlikte dokümante edilmesi amacı ile katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlayan uygulamalı bir eğitimdir.


FİZİKOKİMYA KALİBRASYONU

PH metre, Viskozimetre, Nem ölçer ve densimetre hakkında Teorik bilgiler, kalibrasyonlarının yapılması ve sonuçların kalibrasyon belirsizlikleri ile birlikte dokümante edilmesi amacı ile katılımcıları fiziko-kimya(nem) kalibrasyonları konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan uygulamalı bir eğitimdir.


HACİM KALİBRASYONU

Büret, pipet, mezür, balon joje, beher erlen v.b. bütün cam malzemelerin kalibrasyonlarının yapılması ve sonuçların kalibrasyon belirsizlikleri ile birlikte dokümante edilmesi amacı ile katılımcıları hacim kalibrasyonları konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan uygulamalı bir eğitimdir.


*OPTİK KALİBRASYONU

Spektrofotometre, Fotometre, Alev Fotometresi, Refraktometre, Polarimetre, Kolorimetre kalibrasyonlarının yapılması ve sonuçların kalibrasyon belirsizlikleri ile birlikte dokümante edilmesi amacı ile katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlayan uygulamalı bir eğitimdir.


*RADYO ELEKTRONİK KALİBRASYONU

Osiloskop, Kronometre, Sinyal Jeneratörü, Frekansmetre, Takometre, Desibelmetre, Modülasyonmetre, Level metre, Level Osilatör, RF Level Metre, Spektrum Analizör, Audıo Analizör, Harmonikmetre gibi cihazların kalibrasyonlarının yapılması ve sonuçların kalibrasyon belirsizlikleri ile birlikte dokümante edilmesi amacı ile katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlayan uygulamalı bir eğitimdir.


SICAKLIK KALİBRASYONU

Termokupl, Dirençli Termometre, Sıvılı Cam Termometre ve Anolog Göstergeli Termometre çalışma prensipleri, kalibrasyon metodları ve sonuçların kalibrasyon belirsizlikleri ile birlikte dökümante edilmesini ve katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlayan uygulamalı bir eğitimdir.


TERAZİ KALİBRASYONU

Kütle sınıfları, Terazi sınıfları, kalibrasyon yöntemleri ve sonuçların kalibrasyon belirsizlikleri ile birlikte dokümante edilmesini ve katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlayan uygulamalı bir eğitimdir.


*İzmir Şube tarafından verilmektedir.


EĞİTİM SÜRESİ

1 gün (konulara göre farklılık göstermektedir).


GEREKLİ ÖN BİLGİLER

Tüm uygulamalı kalibrasyon eğitimlerinde katılımcıların genel olarak kalibrasyon, izlenebilirlik, kalibrasyon dokümantasyon sistemi, ölçüm belirsizlikleri gibi konularda fikir sahibi olmaları eğitimin kolay kavranabilmesi açısından önemlidir. Bu yüzden uygulamalı eğitimlerden önce genel kalibrasyon eğitimi alınması tavsiye edilir.


KATILIMCI SAYISI

Uygulamalı eğitimlerde eğitimin verimliliği açısından katılımcı sayısı max. 5 kişiyi geçmeyecek şekilde planlama yapılmaktadır. Genel Metroloji ve kalibrasyon, Ölçüm belirsizliği eğitimleri için max. 25 kişiye kadar eğitim verilebilmektedir.


EĞİTİM GEREÇLERİ

Tüm uygulamalı kalibrasyon eğitimlerinde katılımcıların eğitimde kullanmak üzere bir hesap makinası getirmeleri gerekmektedir.


BELGELER

Eğitime katılanlara Sertifika düzenlenir.


EĞİTMENLER

Kalibrasyon Eğitimleri, alanlarında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, kalibrasyonların yapılması konularında en az üç senelik geçmişe sahip olan uzmanlarımız tarafından verilir.


EĞİTİM TAKVİMİ

Kalibrasyon eğitimlerimiz rutin olarak her üç (3) ayda bir defa olmak üzere, Kayseri merkezimizde, İzmir ve Gaziantep şubelerimizde düzenlenmektedir. (Ocak, Nisan, Haziran ve Ekim aylarının 1 ve 2. Haftası). Talebiniz halinde, Genel Metroloji ve Kalibrasyon ve Belirsizlik Eğitimlerimiz firmanızda yapılabilir. Detaylı eğitim programı akışı, eğitimden 1 hafta önce katılımcı adaylarına bildirilir. Acil eğitim talepleriniz ve fiyatlarımız için lütfen eğitim birimimiz ile irtibata geçiniz.