Giriş YapTSE SOJUZTEST METROLOJİ VE KALİBRASYON MERKEZİ KALİTE POLİTİKASI
 

Yaşam kalitesinin yükseltilmesi, performans değerlendirmesi ve sürekli iyileştirme için bilim ve teknoloji alanında yoğun çabalar sarf edilmektedir. Bu amaç, ancak;

 

“ÖLÇÜLEMEYEN HİÇ BİR OLGU KONTROL EDİLEMEZ”
 

anlayışı ile “ÖLÇÜLEBİLİR” oldukça gerçekleştirilebilir.

  Bu çabaların Ölçülebilirliğinin olmazsa olmaz şartı olan Metroloji ve Kalibrasyon hizmetleri ile ilgili ulusal ve uluslar arası sorumluluğumuzun da farkında olarak müşteri taleplerini, dürüstlük, tarafsızlık ve gizlilik prensiplerinden taviz vermeden, tüm iyileştirme önerilerine daima açık olarak, referans standartların uluslar arası sisteme izlenebilirliğini temin ederek, laboratuarlar arası karşılaştırmalar yoluyla güvenirliğini sürekli kılacak şekilde, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, müşterinin ihtiyaç duyduğu ölçüm belirsizliklerini hız-hata optimizasyonunu göz ardı etmeden en küçük seviyede gerçekleştirmek, TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardının gereklerine uygun şekilde yerine getirmek, bu kapsamdaki dokümante edilmiş prosedürleri anlamış ve uygulayabilen, en iyiyi yakalama kaygısını hiç unutmayan nitelikli personelle gerçekleştirmek Metroloji ve Kalibrasyon hizmetlerindeki kalite politikamızdır.


TSE SOJUZTEST MET. VE KAL. LTD. ŞTİ
                 GENEL MÜDÜR