×
444 04 12 - Türkiye'nin Her Yerinden
Ölçüm Belirsizliği Nedir?
  21 Temmuz 2021
Ölçüm Belirsizliği Nedir?
Ölçüm belirsizliği bir şüphe kavramıdır.Yapılan ölçümlerin güvenilirliğinin sorgulanmasıdır.
Elde edilen bilgiye dayanılarak ölçülene atfedilen (çözünürlük, tekrarlanabilirlik, vb…)  büyüklük değerlerinin dağılımını niteleyen, negatif olmayan, istatistiksel yöntemlerle bulunan sayısal parametredir.

Ölçüm belirsizliği bir çok bileşeni içerir. Bu bileşenler A tipi,B tipi olarak adlandırılır. 
-A tipi değerlendirmesi; Belirli ölçüm koşulları altında elde edilen ölçülen büyüklük değerlerinin istatistiksel analizi ile ölçüm belirsizliği bileşeninin hesaplanmasıdır. Tekrarlanabilirlik bu duruma örnek teşkil etmektedir.
-B tipi değerlendirmesi; A tipi ölçüm belirsizliği hesabı dışında kalan yöntemler ile ölçüm belirsizliği bileşenlerinin hesaplanmasıdır. 
Ölçüm şartları, çevre koşullarında ki değişim,
Ölçülen cihaz'ın çözünürlüğü,
Referans cihaz kalibrasyon serifikasında verilen belirsizlik değeri,
Personel deneyiminden kaynaklanan hata vb...

Ölçüm serilerinden elde edilen büyüklük değerlerinin (tekrarlanabilirlik) istatistiksel dağılımını kullanan A tipi ölçüm belirsizliği hesabı yöntemiyle belirlenir ve standart sapma ile nitelendirilir. B tipi ölçüm belirsizliği hesabı yöntemiyle belirlenen diğer bileşenler de, tecrübe ve diğer bilgilere dayalı fonksiyonlardan elde edilen standart sapma ile elde edilir (referans cihaz sertifikası,çözünürlük, vb...).
Tüm A tipi ve B tipi değerlendirme sonuçları teker teker ele alınır, model fonksiyon oluşturulup standart ölçüm belirsizliği elde edilir. u(y)
Standart ölçüm belirsizliği ile kapsam faktörü (k)'nün çarpımı genişletilmiş ölçüm belirsizliğini vermektedir. U=k × u(y)Ölçüm Belirsizliği Nedir?
Ölçüm belirsizliği bir şüphe kavramıdır.Yapılan ölçümlerin güvenilirliğinin sorgulanmasıdır.
Elde edilen bilgiye dayanılarak ölçülene atfedilen (çözünürlük, tekrarlanabilirlik, vb…)  büyüklük değerlerinin dağılımını niteleyen, negatif olmayan, istatistiksel yöntemlerle bulunan sayısal parametredir.

Ölçüm belirsizliği bir çok bileşeni içerir. Bu bileşenler A tipi,B tipi olarak adlandırılır. 
-A tipi değerlendirmesi; Belirli ölçüm koşulları altında elde edilen ölçülen büyüklük değerlerinin istatistiksel analizi ile ölçüm belirsizliği bileşeninin hesaplanmasıdır. Tekrarlanabilirlik bu duruma örnek teşkil etmektedir.
-B tipi değerlendirmesi; A tipi ölçüm belirsizliği hesabı dışında kalan yöntemler ile ölçüm belirsizliği bileşenlerinin hesaplanmasıdır. 
Ölçüm şartları, çevre koşullarında ki değişim,
Ölçülen cihaz'ın çözünürlüğü,
Referans cihaz kalibrasyon serifikasında verilen belirsizlik değeri,
Personel deneyiminden kaynaklanan hata vb...

Ölçüm serilerinden elde edilen büyüklük değerlerinin (tekrarlanabilirlik) istatistiksel dağılımını kullanan A tipi ölçüm belirsizliği hesabı yöntemiyle belirlenir ve standart sapma ile nitelendirilir. B tipi ölçüm belirsizliği hesabı yöntemiyle belirlenen diğer bileşenler de, tecrübe ve diğer bilgilere dayalı fonksiyonlardan elde edilen standart sapma ile elde edilir (referans cihaz sertifikası,çözünürlük, vb...).
Tüm A tipi ve B tipi değerlendirme sonuçları teker teker ele alınır, model fonksiyon oluşturulup standart ölçüm belirsizliği elde edilir. u(y)
Standart ölçüm belirsizliği ile kapsam faktörü (k)'nün çarpımı genişletilmiş ölçüm belirsizliğini vermektedir. U=k × u(y)©2000-2021 Tse-Sojuztest Kalibrasyon Laboratuvarı, tüm hakları saklıdır. Web Tasarım Ajansı MEDYATÖR